top of page

עדין לא מנהלים תזרים בעסק?

התחילו עכשיו לנהל תזרים

איך מתחילים לנהל תזרים מזומנים?

Updated: Dec 5, 2022

למה בכלל לנהל תזרים מזומנים?

כדי שנוכל לחזות את מצבנו הכלכלי, בהתאם להתחייבויות שלנו וההכנסות הצפויות, כדי שנוכל לדעת האם אנחנו מסוגלים לעמוד בהוצאות מסוימות ולאיזה זמן הכי נכון לתכנן את ההשקעה/ההוצאה. ובעיקר, כדי שתמיד תהיה לנו תמונת מצב לעתיד חשבון הבנק שלנו באופן פשוט וקריא ונוכל לפעול בצורה הנכונה ביותר עם הכסף שלנו.

2 צעדים ראשונים

  1. הזינו בתזרים המזומנים את כל ההוצאות שצפויות להיות בחשבון הבנק. גם את אלו הקבועות וגם את החד פעמיות. הכל. למשל – צפי מיסים, שכירות, משכורות, גוגל, פייסבוק, הנה"ח, תקשורת וכו'.

  2. הזינו בתזרים המזומנים הכנסות צפויות, גם ברמת הצפי. מה הכוונה? גם אם אתם לא יודעים בדיוק כמה אתם עומדים להכניס, הזינו צפי כללי על בסיס חודשים קודמים. חשוב להזין גם צפי להכנסה כדי לראות מה ההכנסות וההוצאות יחד יוצרות לנו בחשבון הבנק.


ניהול תזרים שוטף

חשוב לנהל את התזרים מזומנים שלנו באופן שוטף. איך? חשוב להזין כל תנועה צפויה ולבצע התאמות בנק שוטפות. מה זה התאמות בנק? התאמות בנק זוהי הבדיקה שלנו שמה שצפינו בתזרים מזומנים שלנו עד לרגע זה אכן קרה בפועל בבנק. אם צפינו הכנסה של 1500 ₪ ובפועל נכנסו 2,500 ₪ יש לעדכן את התזרים שלנו בהתאם. אם היינו אמורים לקבל כסף מלקוח והכסף עדין לא נכנס, יש לדחות את התנועה בתזרים מזומנים לתאריך הרלוונטי. כך התחזית שלנו לחשבון בנק נשארת עדכנית והתזרים שלנו מסונכרן עם הבנק בפועל.


התאמות בנק אוטומטיות במערכת

במערכת קאש אפ יש חיבור ישיר לבנקים והמערכת מעדכנת את התזרים מזומנים לפי מה שקרה בפועל בבנק. אם תנועה בתזרים עדין לא קרתה בפועל בבנק, המערכת דוחה אותה לתאריך חדש. אם צפיתם 2000 ובפועל היה 3000, יש אפשרות להתאים בין התנועות.

התאמות בנק אוטומטיות שומרות על תזרים מזומנים מסונכרן לפי הבנק ותחזית מדויקת ככל הניתן למצב שלנו בעסק.

אז למה אתם מחכים? התחילו עוד היום לקבל שליטה מלאה על העסק שלכם!
bottom of page